Europska unija
Grad Zagreb
Pretraživanje

Održana šesta radionica prijenosa znanja

Održana šesta radionica prijenosa znanja
Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom Zagreb”, održao je 13. prosinca 2021. šestu radionicu prijenosa znanja. TRANZICIJA U ODRASLI ŽIVOT I MOGUĆNOSTI REHABILITACIJSKIH PROGRAMA.
Na jednodnevnoj radionici, u prvom dijelu predstavljena je tema “Radno iskustvo kao priprema za život”  te „Sportske aktivnosti u radu s korisnicima sa višestrukim razvojnim teškoćama” .
U drugom dijelu radionice je predstavljena primjena Halliwick pristupa u radu s korisnicima s višestrukim razvojnim teškoćama. 
S obzirom na epidemiološku situaciju radionica je održana online putem Zoom platforme.