Europska unija
Grad Zagreb
Pretraživanje

Održana treća radionica prijenosa znanja na stručnjake Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Održana treća radionica prijenosa znanja na stručnjake Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec
U sklopu treće radionice prijenosa znanja na stručnjake Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec koju su  13. siječnja,  putem  aplikacije Zoom, održali stručnjaci Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, obrađene su teme implementacije razvojnih i funkcionalnih ciljeva u kontekstu razvojnih aktivnosti, strategije podrške u učenju osobama s višestrukim oštećenjima te okvir intervencije, a analizirane su i prednosti i izazovi u primjeni transdisciplinarnog pristupa. Radionicu je pratilo  osam stručnih djelatnika Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec.