Europska unija
Grad Zagreb
Pretraživanje

Održano šesto događanje u zajednici

Održano šesto događanje u zajednici
U sklopu projektne aktivnosti, provedba događanja u zajednici, Grad Zagreb je u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici i Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb", 10. veljače, organizirao edukativno predavanje “Zdravi stilovi života” i prigodnu degustaciju.
Tema edukativnog prdavanja polaznicima je približena kroz tri teme: utjecaj prehrane na psihičko i fizičko zdravlje pojedinca, utjecaj prehrane na određene bolesti i psihičke poremećaje te tema, superhrana.