Europska unija
Grad Zagreb
Pretraživanje

Radionica prijenosa znanja na stručnjake Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Radionica prijenosa znanja na stručnjake Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec
Dana 09. veljače održana je radionica prijenosa znanja na stručnjake Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec koju su organizirali stručnjaci Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“. Radionica u formi webinara na temu kreiranja primjerenog razvojnog programa za osobe s invaliditetom, uključivala je teme kreiranja cilju usmjerenih aktivnosti, poticanje kretanja kroz svakodnevne rutine i aktivnosti  osoba s invaliditetom, a prijenos znanja među stručnjacima potaknuo je promišljanja o kreiranju osobno usmjerenog planiranja te osmišljavanju primjerenih aktivnosti koje u fokusu imaju snage, potrebe i interese korisnika.