Europska unija
Grad Zagreb
Pretraživanje

O Projektu

PROJEKT NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA
Nositelj projekta je Grad Zagreb,  a partneri su Mali dom-Zagreb dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za rehabilitaciju Stančić, Centar za autizam Zagreb te Hrvatski savez udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji OSIce.
 
Cilj je Projekta kroz razvoj novih, učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom. Također, doprinijeti će se pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji te umrežavanju i  jačanju kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. .
 
Po okončanju provedbe, nastavak pružanja novih socijalnih usluga razvijenih kroz Projekt preuzeti će Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec, ustanova kojoj je osnivač Grad Zagreb.
 
Projekt je odobren za financiranje u 100 % iznosu od 1.472.882,50 kuna te je dana 29. lipnja 2020. potpisan Ugovor o dodjeli  bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.–2020.
Ukupno trajanje Projekta je 18 mjeseci, odnosno od 29. lipnja 2020. do 29.prosinca 2021.