Europska unija
Grad Zagreb
Pretraživanje

Ciljevi projekta

  • Povećati socijalnu uključenost 100 osoba s invaliditetom i pružiti podršku za 50 članova njihovih obitelji kroz mobilne timove te razvoj i pružanje usluge savjetovanja i pomaganja
  • Ojačati kapacitete 50 stručnjaka partnerskih organizacija i lokalnih dionika za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga
  • Podići svijest na području provedbe projekta sa ciljem senzibilizacije šire javnosti o potrebi povećanja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz razvoj i provedbu cjelogodišnjeg programa događanja.