Europska unija
Grad Zagreb
Pretraživanje

Partneri

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“


Mali dom-Zagreb ustanova je socijalne skrbi koja pruža usluge transdisciplinarne  procjene i savjetovanja, rane intervencije, kao i usluge boravka (poludnevni, dnevni) za djecu s  oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama u razvoju od njihova rođenja do 21. godine.  Jedina je ustanova  na području Republike Hrvatske koja provodi rehabilitacijske programe za djecu s takvom kombinacijom višestrukih poteškoća.

Kako se ukazala potreba proširenja programa na područje cijele Hrvatske,  glavna intencija ustanove je da postane referalni centar iz područja skrbi za djecu s višestrukim teškoćama u razvoju. Kroz edukacijski centar ustanova osigurava programe usavršavanja  stručnjaka.
Ustanova djeluje od 2013. godine, a osnivač je Grad Zagreb.
 

Centar za autizam Zagreb


Centar za autizam ustanova je koja pruža usluge njege, odgoja i rehabilitacije djece predškolske dobi, usluge osnovnoškolskog obrazovanja i radnog osposobljavanja, socijalne zaštite i rehabilitacijsko-zdravstvene zaštite i rehabilitacije, usluge smještaja te organiziranog stanovanja uz podršku.

Usluge pruža djeci, mladeži i odraslim osobama s autizmom, intelektualnim teškoćama i drugim većim teškoćama u razvoju, sukladno njihovim razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima. Centar je osnovan 1983. kao tada jedina specijalizirana ustanova za rehabilitaciju djece i mladeži s autizmom. 
 

Centar za rehabilitaciju Silver


Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi). Pruža usluge obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa, obuke pasa vodiča, rehabilitacijskih pasa, usluge obuke stručnog voditelja terapijskog psa, (re)habilitacije sa psom, terapije senzorne integracije uz terapijskog psa, usluge poludnevnog boravka, usluge savjetovanja i pomaganja te osigurava zdravstvenu zaštitu i prehranu pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja, kao i edukacije korisnika.

Centar pruža usluge smještaja i boravka tijekom provođenja rehabilitacijskih programa te usluge patronažne. Programskim aktivnostima su obuhvaćene osobe oštećena vida, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjem te djeca s teškoćama u razvoju. Ustanova djeluje od 2008. godine, a osnivač je Grad Zagreb.
 

Centar za rehabilitaciju Stančić

 
Centar za rehabilitaciju Stančić ustanova je socijalne skrbi koja pruža usluge smještaja, boravka (poludnevni, cjelodnevni), organiziranog stanovanja uz podršku, pomoći u kući, grupne i individualne psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija). Programskim aktivnostima obuhvaćena su djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom (intelektualnim i /ili mentalnim teškoćama). Ustanova djeluje od 1955. godine.
 

Hrvatski savez udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji OSIce.


Hrvatski savez udruga OSI-ce udruženje je neprofitnih organizacija koje okupljaju djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i njihove obitelji, a nastao je s ciljem promicanja ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Udruge članice pružaju različite oblike izvaninstitucionalne pomoći i podrške, psihosocijalnu podršku, ranu rehabilitaciju i intervenciju, različite oblike asistencije, prijevoz, iznajmljivanje ortopedskih pomagala, organiziraju neformalne edukacije te rade na razvoju socijalnog poduzetništva. Savez djeluje od 2015. godine i danas broji 10 udruga članica.