Europska unija
Grad Zagreb
Pretraživanje

Projektni tim

Voditeljica projekta – Helena Majerić 
e-mail: helena.majeric@zagreb.hr

Projektni asistent  – Mustafa Sharifi
e-mail: mustafa.sharifi@zagreb.hr

Financijska asistentica – Ana Šarlija
e-mail: ana.sarlija@zagreb.hr